messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
play_arrow มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
คู่มือการปฏิบัติราชการ เจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 214
คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 230
คู่มือการปฏิบัติราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 198
มอบหมายหน้าที่ปฎิบัติงาน ทต.งิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 339
แผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 362
การแบงส่วนราชการภายในสำนัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 262
การมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลงิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2559 | เปิดอ่าน : 261
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1