messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
play_arrow กองช่าง-พนักงานจ้าง
(นางสาวศรัณย์รัชต์ ดาทุมทา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายปกรณ์เกียรติ กรพันธุ์)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
(นายจักรพงษ์ ลาดบาศรี)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายวัชรวิชย์ นาเมืองรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายเดชดนัย ทาวะรัตน์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวปิยะรัตน์ เกวใจ
คนงาน
นายฉัตรชัย สายมาลัย
คนสวน