messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
play_arrow ฝ่ายปกครอง-พนักงานจ้าง
(นายศรีอัมพร พิมพ์สมแดง)
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
(นายเรืองศักดิ์ สายมาลัย)
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
(นายสุริยา นนท์ไพรวัน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายธีระพงษ์ วันดีราช)
พนักงานขับรถยนต์
(นายยงค์ยุธ พรหมสุพรรณ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายปริชาติ โคสันเทียะ)
คนงานประจำรถขยะ
นายเอนก งิ้วพรม
คนงานประจำรถขยะ