messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
play_arrow ฝ่ายปกครอง-ข้าราชการท้องถิ่น
( นายเหมเทพ เพ็งสว่าง )
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นายเจน พนารี)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นางสาววันวิสาข์ จันทร์คามคำ)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
(นางนิษฐ์ชลีย์ หาญชัยศรี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายปรัตถกร วงศ์กาฬสินธุ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน