messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
play_arrow กองคลัง-พนักงานจ้าง
(นางสาวจุฬาพร ถาวงกาง)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นางสาวนันทา สีแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวทิตยาภรณ์ พวงมาลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นายทินกร อ่อนก้อน)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(นางสาวอรอุมา พรมสุพรรณ)
คนงาน
(นายชำนาญ ศรีอ่อน)
พนักงานผลิตน้ำประปา