messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุก)
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 6
รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 19
รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 13
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน (ตำแหน่ง คนสวน) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 41
เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 20
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 33
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง คนสวน) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 23
เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 38
รายการสื่อสิทธิมนุษยชนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 25
find_in_page เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 37
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง คนสวน) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 31
เรื่อง กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 22
เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 24
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 28
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 50
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการแจ้งเหตุการณ์ประชาชนลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 30
รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 1
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน (ตำแหน่ง คนงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 60
เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 38
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง คนงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 96
1 - 20 (ทั้งหมด 184 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10