เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา)
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo ขอเชิญชวนชาวตำบลงิ้วด่อนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 06.00 น. ณ วัดบ้านนายอ
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เรื่อง รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file รายงานข้อมูลประชากร เเละฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุเเละผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo ทิ้งขยะติดเชื้ออย่างไรให้ปลอดภัย
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ขอเชิญอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
find_in_page ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ธนารักษ์ ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
find_in_page ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file เรื่อง ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลงิ้วด่อน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
find_in_page ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศ เรื่องระเบียบสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 164 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9