messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
account_box ฝ่ายสภา
(นายเรืองยศ ผาจันยอ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายสมหมาย ก้อนกงไกว)
รองประธานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายวงเดือน นนท์ภายวัน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายบรรเลิง สายมาลัย)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายมังกร นะคะจัด)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นางพรสวรรค์ กรพันธุ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นางถาวร นนท์ภายวัน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
นางชลธิชา โคตรผาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
นางรัตนา พังแสงสุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายบุญเกิด ยอจำปา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
นางนภาพร เกวใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายดลณฤทธิ์ เพียสา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นางทยิดา ยันตะบุษย์)
เลขานุการประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน