messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร


สถิติ sitemap
วันนี้ 33
เดือนนี้2,089
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)52,581
ทั้งหมด 280,000

play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT 2567)


camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2567
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูสนาม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลงิ้วด่อนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่อนสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร
โครงการสายใยรัก ส่งเสริมด้านสุขภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลงิ้วด่อน ประจำปีงบประมาณ 2567
งานสุขาภิบาลออกรับฝากขยะรีไซเคิล ม.8,ม.13,ม.14 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview19
รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview13
เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview20

play_arrow ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview11
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศรายงานผลการประมูล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview19

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up ออนไลน์Facebook
ออนไลน์Facebook
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
play_arrow แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
play_arrow การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
play_arrow ข้อมูลรายงานผลการติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตe-planNACC
play_arrow การขยายเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลงิ้วด่อน (พ.ศ.2566-2570)
folder รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
folder รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน
folder ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ 2566-2570)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยนช์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
folder ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ