messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
ตราสัญลักษณ์

การติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน 209 หมู่ที่ 8 บ้านนายอ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000 โทร. 042-160065 สำนักปลัด โทร. 042-160129 กองคลัง โทร. 042-160075 กองช่าง โทรสาร 042-160129 e-mail : ngewdon@gmail.com 5470104@dla.go.th เว็บไซต์ : www.ngewdon.go.th ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อีเมลล์: saraban@ngewdon.go.th
แผนที่หน่วยงาน