messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
play_arrow หลักเกณฑ์การคัดเลือกสรรหาบุคลากร
หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง-การย้าย-การโอน-การรับโอน-การเลื่อนระดับ-ฯ-พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 207
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสาย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 214
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 211
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 227
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 222
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 291
หนังสือ-ก.ท.-เรื่อง-มาตรฐานบรรจุ-เลื่อนระดับ-คัดเลือก-โอนย้าย-ว48-13_05_62-เรื่องการโอน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 346
ประกาศหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเทศบาล-2558-สกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 342
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1