เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
volume_down ประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาล
insert_drive_file กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การลงทะเบียนแหล่งกำเนิดของมลพิษ
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ฐานข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ทิ้งขยะติดเชื้ออย่างไรให้ปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo โครงการ ๑ คน ๑ กล้าคืนพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติ สร้างชุมชนให้มีชีวิต
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo โครงการจิตอาสา “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น” ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo สาเหตุการเกิดโรคอหิวาตกโรคและวิธีการป้องกันโรค
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo สาเหตุของการเกิดโรคอุจจาระร่วงและวิธีป้องกันโรคอุจจาระร่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo โครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo เทศบาลตำบลงิ้วด่อนและกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมดำเนินกิจกรรมเก็บขยะ บำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวัน รักต้นไม้ประจำปีของชาติ
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo โครงการฝึกอบรมการลด คัดแยกขยะ ตามหลัก 3Rs (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน)
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและพระบรมวงศานุวงศ์
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo โครงการฝึกอบรมการจัดการจัดการขยะอันตรายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo โครงการฝึกอบรมการจัดการน้ำและธนาคารน้ำใต้ดินในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
1 - 20 (ทั้งหมด 83 รายการ) 1 2 3 4 5