messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
play_arrow คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 396
คู่มือการลงข้อมูลข้อมูลในระบบทะเบียนบุคลากรท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
คู่มืองานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
คู่มือการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. รวบรวมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1