เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT 2566)


ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ชาวตำบลงิ้วด่อนร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศยา หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญชวนชาวตำบลงิ้วด่อนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส. (Big Cleaning Day)
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ตำบลงิ้วด่อน
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ตำบลงิ้วด่อน
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุตำบลงิ้วด่อน
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

play_arrow ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up ออนไลน์Facebook
ออนไลน์Facebook