ชื่อเรื่อง : ขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ของหน่วยงาน

ชื่อไฟล์ : zDc1UUhTue50720.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้