ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์คุณภาพชีวิตและส่วเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ชื่อไฟล์ : JHB2uBqTue102009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้