messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 67 (ปี 67)
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 67 (ปี 67)
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 67 (ปี 67)
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 67 (ปี 67) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 67 (ปี 67) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 18
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 67 (ปี 67)
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 66 (ปี 67) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 66 (ปี 67) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 66 (ปี 67) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 66 (ปี 66) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค. 66 (ปี 66) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 66 (ปี 66) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 66 (ปี 66) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 66 (ปี 66) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 66 (ปี 66) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 66 (ปี 66) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 66 (ปี 66) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 66 (ปี 66) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 65 (ปี 66) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 14
1 - 20 (ทั้งหมด 83 รายการ) 1 2 3 4 5